Member

Hiroyuki Aburatani Professor and Chair
Shuichi Tsutsumi Associate Professor (Specially Appointed)
Genta Nagae Lecturer
Shingo Tsuji Assistant Professor (Specially Appointed)
Aya Nonaka Postdoctoral Fellow
Kenji Tatsuno Postdoctoral Fellow
Satoshi Ota Postdoctoral Fellow
Manami Kato Postdoctoral Fellow
Takanori Fujita Senior Technical Associate
Takayoshi Umeda Senior Technical Associate
Shiro Fukuda Senior Technical Associate
Seitaro Nomura Collaborator
Aki Sakata Collaborator
Toshiyuki Kou Collaborator
Kanna Fujita Collaborator
Chen ShiHang PhD Student (D4)
Shintaro Yamada PhD Student (D4)
Ainiwaer Muyeseer PhD Student (D3)
Tatsurou Sassa PhD Student (D3)
Xiaohui Tian PhD Student (D3)
Erika Yamasawa PhD Student (D3)
Bo Zhang PhD Student (D2)
Satoshi Hatsuse PhD Student (D2)
Takanobu Yamada PhD Student (D2)
Chen Yu-An PhD Student (D1)
Yu Bo-Yi PhD Student (D1)
Hiroko Meguro Technical Associate
Saori Kawanabe Technical Associate
Kaori Shiina Technical Associate
Kazumi Nishiyama Secretary

Collaborator

Kayo Asada Collaborator
Akihiro Suzuki Collaborator
Jumpei Takeshita Collaborator
Akira Nishijima Collaborator

Biological Data Science

Hiroki Ueda Lecturer
Kazuya Kitazawa PhD Student (D2)